NVbit : Accessing Bitlocker volumes from linux.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
vkumar bca68bc0f5 NVbit source added 2 lat temu
..
nvbitlocker NVbit source added 2 lat temu
Makefile NVbit source added 2 lat temu
main.c NVbit source added 2 lat temu
nvbit NVbit source added 2 lat temu